Zmiany w prawie pracy: sposób wypłaty wynagrodzenia

Już 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (dalej również: nowelizacja). Warto w związku z tym zweryfikować, wdrożenia jakich zmian wymaga od nas – jako pracodawców – ustawodawca.

W ramach omawianej nowelizacji kodeksu pracy ustawodawca podjął decyzję o zmianie podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, że dotychczas zasadniczą formą wypłaty wynagrodzenia pracownikowi była wypłata do rąk własnych pracownika. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 86 § 3 kodeksu pracy, obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Komunikat

Znalezione obrazy dla zapytania cenzura internetu

W dniu 24 grudnia po skoordynowanym ataku na portalu społecznościowym Facebook, w strony administrowanych przez  kol. Janusza Mucha, została wprowadzona blokada na 30 dni. Sprawa dość powszechna na lewackim Facebooku, ale dodatkowo miała miejsce całkowita blokada, przez atak na konto. Weryfikacja konta ujawniła które pozycje nie spełniają norm społecznościowych.

Podajemy więc linki do tekstów ocenzurowanych przez Fc:

https://owpkr.wordpress.com/2018/12/23/rewolucyjna-walka-z-bozym-narodzeniem/

https://owpkr.wordpress.com/2018/12/15/szkic-do-portretu-dyktatora/

https://armiaboga.wordpress.com/2018/11/25/przerazajaca-praktyka-stala-sie-obowiazkowa-co-to-takiego/

W tym nadchodzącym Nowym Rokiem 2019

Adm.

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Termomodernizacja i wymiana pieców. To najważniejsze elementy programu antysmogowego

Dotacje państwa na termomodernizację domów i wymianę pieców na ekologiczne mogą sięgnąć nawet 90 proc. kosztów takiej inwestycji – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że od nowego roku ma być ulga podatkowa dla zamożniejszych.

Minister wyjaśnił, że nowy program antysmogowy będzie miał dwa komponenty: pierwszy – to wymiana pieca węglowego na bardziej ekologiczny, np. pompę ciepła, piec gazowy, piece na biomasę czy przyłącze do sieci ciepłowniczej; drugi to termomodernizacja domu. Jeżeli właściciel nieruchomości ocieplił swój dom wcześniej, będzie mógł się starać o dopłatę do wymiany pieca.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

PKW podała wyniki do rad gmin, powiatów i sejmików województw

Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW poinformował, że w niedzielnych wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw kandydowało prawie 185 tysięcy osób. W sumie wybrano 46 745 radnych z czego 39524 radnych gmin (w tym 32 tys. 173 w gminach liczących do 20 tys.mieszkańców oraz 7 tys. 351 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców), 6244 radnych powiatowych, 425 radnych dzielnic Warszawy i 552 radnych sejmików wojewódzkich.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Radni 2018-2022

W niedzielnych wyborach wybraliśmy blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Przed nimi 5-letnia kadencja, podczas której będą decydować o sprawach ważnych dla naszych społeczności. Jakie prawa i obowiązki mają radni?

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, w tegorocznych wyborach najwięcej mandatów, bo aż 37 815 , było do obsadzenia w gminach. W gminach do 20 tys. mieszańców wybraliśmy 32 175 radnych, w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców – 5 640 radnych.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Co robi burmistrz, a co radny? Oto słownik samorządowy

Przed nami niedzielne wybory. Wybierzemy wójtów burmistrzów i prezydentów miast, ale także radnych gmin, powiatów i województw. Dla tych, którzy nie do końca wiedzą jaka jest rola poszczególnych organów JST, lub po prostu chcieliby sobie przypomnieć najważniejsze samorządowe definicje mamy specjalny słownik.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zatwierdzanie taryf wodociągowych i kanalizacyjnych – gdzie jesteśmy?

Tegoroczny maj stanowi dla przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych oraz gmin (jako podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków) długo oczekiwany czas uzyskiwania odpowiedzi na pytanie co do przyszłości (i pewności) finansowania przedmiotowej działalności.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz